bầu dài 1
bầu sao

HẠT GIỐNG BẦU SAO F1 CAO SẢN

22.000VNĐ 20.000VNĐ

Đặc tính Hạt Giống Bầu Sao F1:

– Giống nhập khẩu từ Thái Lan, lai tạo theo hướng kháng bệnh cao, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam

– Cây sinh trưởng phát triển mạnh, cho năng suất cao, trái màu xanh có điểm sao, thịt dày, ngọt, thơm đặc trưng

– Trái thẳng, dài từ 45-50cm, trọng lượng trung bình từ 1,2 – 1,5kg/trái

– Thời gian thu hoạch: 50-55 ngày sau trồng

– Khoảng cách trồng: Rãnh cách rãnh 3-4m, cây cách cây 50-80cm