HẠT GIỐNG DƯA CHUỘT CHÙM

25.000VNĐ

Đặc tính Hạt Giống Dưa chuột chùm

1GR/ GÓI

– Hạt Giống Dưa chuột chùm: sinh trưởng và phát triển rất mạnh, thân to, nhiều nhánh mang trái, năng suất rất cao
– Trái dài, thẳng và suôn. Màu có màu xanh tươi và sáng rất đẹp, nhiều phấn, thịt dày, ít hạt nên bảo quản được lâu, trái lâu ngả sang màu vàng khi tồn trữ.
– Thời gian thu hoạch 35-38 ngày sau khi trồng, thu hoạch liên tục mỗi ngày và có thể kéo dài hơn 30 ngày
– Thời vụ gieo trồng: quanh năm.
– Đối với trồng bò giàn, khoảng cách trồng: cây cách cây trên hàng 35-40 cm, hàng cách hàng khoảng 1.2 m, mật độ trồng: 2.100 – 2.400 cây / 1000m2.
– Đối với trồng bò đất, khoảng cách trồng: cây cách cây trên hàng 35-40 cm, hàng đôi cách hàng đôi 4.2 – 4.5 m, mật độ trồng: 1.100 – 1.200 cây / 1000m2.