hanh la cao san 1

HẠT GIỐNG HÀNH LÁ CAO SẢN NHẬT BẢN

18.000VNĐ 15.000VNĐ

Đặc tính Hạt Giống Hành Lá Cao Sản Nhật Bản

(Bunching Onion Japan)

– Hướng dẫn gieo trồng Hạt Giống Hành Lá Cao Sản Nhật Bản.
– Thời vụ gieo trồng: hành lá là giống trồng được quanh năm
– Lượng giống gieo trồng/1000m2: 1-1,2kg
– Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 10-15cm, cây cách cây trên hàng 8-10cm
– Thu hoạch: 85-90 ngày sau khi trồng