he cao san nhat ban

HẠT GIỐNG HẸ CAO SẢN NHẬT BẢN

20.000VNĐ 18.000VNĐ

Đặc tính Hạt Giống Hẹ Cao Sản Nhật Bản

(Chinese Chives Japan)

– Hạt Giống Hẹ Cao Sản Nhận Bản là Giống kháng bệnh tốt, nhiều nhánh , cây phát triển khỏe
– Lá có hình dẹp, bản lá lớn, dày, dài khoảng 10-30 cm, rộng 9-12 mm, đầu lá nhọn
– Lá có vị ngon và rất thơm
– Thời vụ gieo trồng: trồng được quanh năm
– Thu hoạch: 55-60 ngày sau khi trồng