xa lach xoan 1
xa lach xoan

HẠT GIỐNG XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN

20.000VNĐ 18.000VNĐ

Đặc tính Hạt Giống Xà Lách Xoắn Cao Sản(Lettuce Fast Fall)

 Hạt Giống Xà lách xoắn Cao Sản là giống chịu nhiệt tốt, độ đồng đều cao, thích hợp điều kiện khí hậu nhiệt đới.
– Cây cao 28-35 cm, lá màu xanh sáng, có viền gợn sóng, không bị rách khi gặp mưa.
– Thu hoạch: 30 -35 ngày sau khi gieo.
– Khoảng cách trồng xà lách xoắn cao sản: trồng trên líp, khoảng cách giữa 2 líp:  30- 40cm, cây cách cây trên hàng 20-25 cm, hàng cách hàng 20 cm
– Mật độ gieo: 13.000 – 16.000 cây/1000m2.