Tuyển dụng

Hatgiongcaytrong.com.vn đang cung cấp đến thị trường hạt giống mang thương hiệu Đăng Nông. Chúng tôi cần tuyển liên tục công tác viên và đại lý khắp cả nước để cùng phân phối các sản phẩm hạt giống như: hạt giống hoa, hạt giống rau, hạt giống củ, hạt giống quả, hạt giống rau mầm, hạt giống cỏ ….